Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Osakkaan on AOYL 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan ilmoitettava huoneistossa suoritettavista muutostöistä asunto-osakeyhtiölle. Osakas on velvollinen ilmoittamaan muutostyöstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan osaan kiinteistöstä, rakennuksesta tai huoneistosta. Säännös viittaa siis kunnossapitovastuun jakoon asunto-osakeyhtiössä.

Osakkaan tulee ilmoittaa muutostöistä kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Muutostyöilmoituksen kirjallista muotoa perustellaan AOYL:n esitöissä sillä, että asunto-osakeyhtiö voi tällöin tarkoituksenmukaisella tavalla säilyttää ja myöhemmin antaa muutostyötä koskevia tietoja esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen yhteydessä.

Osakkaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus yhtiölle esimerkiksi silloin, kun hän aikoo tehdä muutoksia kylpyhuoneen vedeneristeisiin tai vesikalusteisiin, huoneiston kantaviin seinärakenteisiin, hormeihin, sähköjohdotuksiin taikka lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään.

Osakkaan tulisi ilmoittaa myös sellaisista huoneistonsa sisäpuolella tehtävistä töistä, joilla voi olla haitallisia seuraamuksia. Muutos voi esimerkiksi vaikuttaa äänieristyksiin; asunnon lattian muovimaton vaihtaminen parkettiin saattaa aiheut­taa sen, että askeläänet kuuluvat jatkossa alakertaan enemmän kuin määräykset sallivat. Kun osakas ilmoittaa tällaisesta työstä asunto-osakeyhtiölle, yhtiö voi edellyttää muutoksen toteuttamista siten, että äänieristyksen taso pysyy määräysten edellyttämällä tasolla. Toinen esimerkki on jonkin laitteen asentaminen huoneiston seinään, jolloin laitteesta voi kulkeutua esimerkiksi ääniä tai tärinää naapurihuoneistoon.